Monday, February 24, 2014

Hướng dẫn submit app/game Android lên Nokia X Store

Với những bạn đã có ứng dụng hoặc game Android, và đã submit lên Google Play, thì giờ đây các bạn cũng có thể submit lên Nokia X Store. Quy trình rất đơn giản và dễ dàng, các bạn có thể xem hướng dẫn bên dưới:

1. Truy cập vào trang http://developer.nokia.com/publish/Sau đó các bạn click vào link Publish your app và đăng nhập vào tài khoản Nokia Dev


2. Sau khi đăng nhập xong vào tài khoản, các bạn sẽ thấy Dashboard. Các bạn click chọn Publish app để bắt đầu quy trình submit app Android .apk lên Nokia X Store
 

Ở bước này các bạn có thể chọn Quick publish hoặc Standard publish tùy theo tính năng của app các bạn. Sau đó bắt đầu submit file .apk

3. Bước tiếp theo các bạn điền đầu đủ thông tin, logo và screenshot của app/game Android


4. Sau khi hoàn tất các bước trên là bạn đã hoàn tất bước submit file .apk lên Nokia X Store. Bạn hãy chờ 2-4 ngày để Nokia Team kiểm tra ứng dụng của bạn, nếu đạt chất lượng thì ứng dụng của bạn sẽ được phát hành trên Nokia X Store.