Sunday, February 23, 2014

"Flappy Bird 2" the new game for Windows Phone

Flappy Bird là một game Việt đã vang danh thế giới. Flappy Bird 2 tuy là một game phát triển theo lối chơi đó, tuy không đặc sắc như Flappy Bird. Nhưng Flappy Bird 2 có những điểm đặc sắc riêng về cách chơi "ăn thêm mạng" để có thể cứu vớt những lỗi nhỏ khiến con chim "lật bụng" rớt xuống, âm thanh khá vui và nhí nhảnh.
Mọi người có thể tham khảo và chơi thử để tìm điểm mới lạ và thú vị riêng trong Flappy Bird 2.
http://bit.ly/flappybird2
http://www.windowsphone.com/vi-vn/store/app/flappy-bird-2/3a368cf0-6339-4a8d-a0f7-7eb4c91bdb62